ข้อมูลเพิ่มเติม

     Thai.care ระบบดูแลผู้ป่วยพักคอย COVID-19 เป็นระบบเวชระเบียนออนไลน์ (Electronic Medical Record) ที่ใช้งานง่าย เข้าถึงได้จากอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ ผู้ป่วยในช่วงพักคอยหรือผู้ดูแล สามารถลงทะเบียน และใช้บันทึกอาการได้ด้วยตัวเอง แพทย์และพยาบาลที่มีสิทธิจะเข้าไปเรียกดูและบันทึกประวัติของผู้ป่วยได้อย่างสะดวก ตลอดจนผู้ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องจะเข้าถึงประวัติของอาการและการรักษาได้